ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน

เลขที่ 540 ถ.บุญยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์. 0-5397-9715
โทรสาร. 0-5397-9709

อีเมล์ wangdinli.lamphun@gmail.com

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/wangdinli.lamphun

หรือติดต่อผ่านช่องทาง line(open chat)

แผนที่เทศบาลตำบลวังดิน